Validity

Určuje, ktoré dáta sú platné pre označenú bunku alebo rozsah buniek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity.


tip

Pomocou panelu Ovládacie prvky môžete vložiť zoznam a spojiť ho s bunkou. Takto môžete určiť platné hodnoty v záložke Dáta vo vlastnostiach zoznamu.


Kritériá

Určite overovacie pravidlo pre označenú bunku (bunky).

Pomocník pri vstupe

Zadajte správu pomocníka, ktorá bude zobrazená pri označení bunky alebo oblasti buniek v liste.

Chybové hlásenie

Definuje chybovú správu, ktorá sa zobrazí pri zadaní neplatných dát do bunky.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!