Validity

Určuje, ktoré dáta sú platné pre označenú bunku alebo rozsah buniek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity.


tip

Pomocou panelu Ovládacie prvky môžete vložiť zoznam a spojiť ho s bunkou. Takto môžete určiť platné hodnoty v záložke Dáta vo vlastnostiach zoznamu.


Kritériá

Určite overovacie pravidlo pre označenú bunku (bunky).

Pomocník pri vstupe

Zadajte správu pomocníka, ktorá bude zobrazená pri označení bunky alebo oblasti buniek v liste.

Chybové hlásenie

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!