Zoskupenie

Pri zoskupení tabuliek Sprievodcu dátami sa zobrazí dialóg Zoskupenie pre hodnoty alebo dátumy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Spustiť

Označuje začiatok zoskupenia.

Automaticky

Určuje, či sa zoskupovanie začne najmenšími hodnotami.

Manually at

Určuje, či chcete zadať počiatočnú hodnotu zoskupovania ručne.

Koniec

Určuje koniec zoskupovania.

Automaticky

Určuje, či sa má zoskupovanie ukončiť najvyššou hodnotou.

Manually at

Určuje, či chcete zadať koncovú hodnotu zoskupovania ručne.

Zoskupiť podľa

Určuje rozsah hodnôt, podľa ktorých sa vypočítajú ohraničenia jednotlivých skupín.

Počet dní

V prípade zoskupovania dátumov, určuje počet dní k zoskupovaniu.

Intervaly

V prípade zoskupovania dátumov, určuje intervaly zoskupovania.

Please support us!