Možnosti dátového poľa

You can specify additional options for column, row, and page data fields in the pivot table.

Zoradiť podľa

Vyberte dátové pole, podľa ktorého chcete zoradiť stĺpce alebo riadky.

Vzostupne

Zoradí hodnoty od najnižšej po najvyššiu. Ak je vybraným poľom pole, pre ktoré bolo otvorené dialógové okno, sú položky zoradené podľa názvu. Ak bolo vybrané dátové pole, položky sú zoradené podľa výslednej hodnoty vybraného dátového poľa.

Zostupne

Zoradí hodnoty zostupne od najvyššej hodnoty k najnižšej hodnote. Ak je vybraným poľom pole, pre ktoré bolo otvorené dialógové okno, sú položky zoradené podľa názvu. Ak bolo vybrané dátové pole, položky sú zoradené podľa výslednej hodnoty vybraného dátového poľa.

Ručný

Hodnoty zoradí podľa abecedy.

Zobraziť možnosti

You can specify the display options for all row fields except for the last, innermost row field.

Formát

V zozname vyberte režim rozloženia pre pole.

Empty line after each item

Za každou položkou v kontingenčnej tabuľke pridá prázdny riadok.

Automaticky zobraziť

Pri zoraďovaní vybraného poľa sa zobrazí nn prvých či posledných položiek.

Zobraziť

Zapne funkciu automatického zobrazenia.

položky

Zadajte maximálny počet položiek, ktoré chcete automaticky zobrazovať.

Od

Zobrazuje horné alebo dolné položky v určenom poradí zoradenia.

Using field

Vyberte dátové pole, podľa ktorého chcete údaje zoradiť.

Skryť položky

Vyberte položky, ktoré chcete pred výpočtami skryť.

Hierarchia

Vyberte hierarchiu, ktorú chcete použiť. Kontingenčná tabuľka musí byť založená na dátach externého zdroja, ktoré obsahujú hierarchie údajov.

note

Calc does not provide multiple hierarchies for a single field and so this option is normally grayed. If you use a pivot table data source extension, that extension could define multiple hierarchies for some fields and then the option could become available. See the documentation supplied with that extension for more details.


Please support us!