Definovať

Displays or hides additional filtering options.

Možnosti

Rozlišovať veľké a malé písmená

Rozlišuje medzi malými a malými písmenami.

Regulárny výraz

Umožňuje používať v definícii filtra regulárne výrazy.

If the Regular Expression check box is selected, you can use EQUAL (=) and NOT EQUAL (<>) also in comparisons. You can also use the following functions: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP and HLOOKUP.

Bez duplikácie

Vylúči duplicitné riadky v zozname filtrovaných údajov.

Dátová oblasť

Zobrazí názov filtrovanej dátovej oblasti v tabuľke.

Please support us!