Filter

Set the filtering options for the data.

Kritériá filtrovania

You can define a default filter for the data by filtering, for example, field names, using a combination of logical expressions arguments.

Operátor

Vyberte logický operátor filtra.

Názov poľa

Vyberte pole, ktoré chcete vo filtri použiť. Ak názvy polí nie sú k dispozícii, zobrazia sa popisy stĺpcov.

Podmienka

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

Dostupné sú nasledujúce podmienky:

Conditions:

=

je rovné

<

je menšie ako

>

je väčší ako

<=

je menšie alebo sa rovná

>=

je väčší alebo sa rovná

<>

nie je rovné


Hodnota

Vyberte hodnotu, ktorú chcete porovnať s vybraným poľom.

Definovať

Displays or hides additional filtering options.

Please support us!