Ústredná tabuľka

Zadajte rozloženie tabuľky, ktoré vygeneruje kontingenčná tabuľka.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


Sprievodca dátami

The pivot table displays data fields as buttons which you can drag and drop to define the pivot table.

Formát

To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Filters, Row Fields, Column Fields and Data Fields areas. You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.

LibreOffice automatically adds a caption to buttons that are dragged into the Data Fields area. The caption contains the name of the data field as well as the formula that created the data.

To change the function that is used by a data field, double-click a button in the Data Fields area to open the Data Field dialog. You can also double-click buttons in the Row Fields or Column Fields areas.

Viac

Zobrazí alebo skryje ďalšie možnosti definovania kontingenčnej tabuľky.

Výsledok

Specify the settings for displaying the results of the pivot table.

Selection from

Vyberte oblasť, ktorá obsahuje údaje pre aktuálnu kontingenčnú tabuľku.

Výsledky do

Vyberte oblasť, kde chcete zobraziť výsledky kontingenčnej tabuľky.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Warning Icon

If the selected area contains data, the pivot table overwrites the data. To prevent the loss of existing data, let the pivot table automatically select the area to display the results.


Ignorovať prázdne riadky

Ignoruje prázdne polia v zdroji údajov.

Identifikovať kategórie

Automaticky priraďuje riadky bez popisu ku kategórii riadku vyššie.

Stĺpcov celkom

Vypočíta a zobrazí celkový súčet stĺpca.

Riadkov celkom

Vypočíta a zobrazí celkový súčet riadku.

Pridať filter

Pridá tlačidlo filtra do kontingenčných tabuliek založených na údajoch tabuľky.

Opens the Filter dialog.

Povoliť prechod na detaily

Zaškrtnite toto políčko a dvakrát kliknite na popis položky v tabuľke, čím zobrazíte alebo skryjete podrobnosti položky. Zrušte zaškrtnutie tohto políčka a dvojkliknutím na bunku v tabuľke upravte obsah bunky.

To examine details inside a pivot table

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

If you double-click a field which has adjacent fields at the same level, the Show Detail dialog opens:

Zobraziť podrobnosti

Vyberte pole, pre ktoré chcete zobraziť podrobnosti.

Please support us!