Vyber zdroj dát

Select the database and the table or query containing the data that you want to use.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


Výber

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

Databáza

Vyberte databázu obsahujúcu zdroj dát, ktorý chcete použiť.

Zdroj dát

Vyberte zdroj dát, ktorý chcete použiť.

Typ

Kliknite na typ zdroja pre vybraný zdroj dát.Môžete si vybrať zo štyroch typov zdrojov: „Tabuľka“, „Dotaz“ a „SQL“ alebo „SQL (natívne)“.

Please support us!