Konsolidovať

Konsolidovať

Use this section if the cell ranges that you want to consolidate contain labels. You only need to select these options if the consolidation ranges contain similar labels and the data arranged is arranged differently.

Popisy riadka

Na usporiadanie konsolidovaných dát použije označenie riadkov.

Column labels

Na usporiadanie konsolidovaných dát použije označenie stĺpcov.

Možnosti

Odkaz na zdrojové údaje

Prepojí dáta v rozsahu konsolidácie so zdrojovými dátami a pri zmene zdrojových dát automaticky aktualizuje výsledky konsolidácie.

Možnosti

Hides the additional options.

Please support us!