Multiple Operations

Uplatňuje rovnaký vzorec na rôzne bunky, ale s inými hodnotami parametrov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Multiple Operations.


Vykonanie viacnásobnej operácie

note

The Row or Column box must contain a reference to the first cell of the selected range.


note

If you export a spreadsheet containing multiple operations to Microsoft Excel, the location of the cells containing the formula must be fully defined relative to the data range.


Východzie

Vzorce

Zadajte adresy buniek so vzorcami, ktoré chcete použiť pre viacnásobné operácie.

Riadok

Zadajte adresu bunky, ktorú chcete použiť ako premennú pre riadky v dátovej tabuľke.

Stĺpec

Zadajte adresu bunky, ktorú chcete použiť ako premennú pre stĺpce v dátovej tabuľke.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Please support us!