1st, 2nd, 3rd Group

Zadajte nastavenia až pre tri skupiny medzisúčty. Každá karta má rovnaké rozloženie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Zoskupiť podľa

Vyberte stĺpec, v ktorom chcete riadiť proces výpočtu medzisúčtu. Ak sa obsah vybraného stĺpca zmení, medzisúčty sa automaticky prepočítajú.

Vypočítať podsúčty pre

Vyberte stĺpce obsahujúce hodnoty, pre ktoré chcete medzisúčty vypočítať.

Použiť funkciu

Vyberte matematickú funkciu, ktorú chcete použiť na výpočet medzisúčtov.

Please support us!