Subtotals

Calculates subtotals for the columns that you select. LibreOffice uses the SUM function to automatically calculate the subtotal and grand total values in a labeled range. You can also use other functions to perform the calculation. LibreOffice automatically recognizes a defined database area when you place the cursor in it.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Subtotals.


For example, you can generate a sales summary for a certain postal code based on data from a client database.

1st, 2nd, 3rd Group

Zadajte nastavenia až pre tri skupiny medzisúčty. Každá karta má rovnaké rozloženie.

Riadky

Zadajte nastavenia pre výpočet a prezentáciu medzisúčtov.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Zmazať

Deletes the subtotal rows in the selected area.

Please support us!