Rozšírený filter

Definuje rozšírený filter.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Načítať parametre filtra z

Vyberte pomenovaný rozsah alebo zadajte rozsah buniek obsahujúci kritériá filtra, ktoré chcete použiť.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Options

Zobrazuje ďalšie možnosti filtra.

Rozlišovať veľké a malé písmená

Pri filtrovaní údajov rozlišuje medzi malými a malými písmenami.

Obsahuje hlavičku stĺpcov

Zahŕňa hlavičky stĺpcov v prvom riadku oblasti buniek.

Kopírovať výsledky do

Zaškrtnite políčko a potom vyberte oblasť buniek, kde chcete zobraziť výsledky filtra. Môžete tiež vybrať pomenovanú oblasť zo zoznamu.

Regulárny výraz

Umožňuje používať v definícii filtra regulárne výrazy. Zoznam regulárnych výrazov, ktoré podporuje LibreOffice, získate tu.

If the Regular Expressions check box is selected, you can use regular expressions in the Value field if the Condition list box is set to '=' EQUAL or '<>' UNEQUAL. This also applies to the respective cells that you reference for an advanced filter.

Bez duplikácie

Vylúči duplicitné riadky v zozname filtrovaných údajov.

Zachovať kritéria filtra

Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Following this, you can reapply the defined filter at any time as follows: click into the source range, then choose Data - Refresh Range.

Applying Advanced Filters

  1. Skopírujte hlavičky stĺpcov oblasti, ktorú chcete filtrovať, do prázdnej časti listu a zadajte kritériá do riadkov pod hlavičkami. Horizontálne zadané kritéria sú vyhodnocované logickým AND a vertikálne zadané dáta logickým OR.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Otvorte zošit s veľkým počtom riadkov. Použime fiktívny dokument Obrat, ale je možné použiť akýkoľvek iný. Náš dokument vyzerá takto:

A

B

C

D

E

1

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

2

Január

125600

200500

240000

170000

3

Február

160000

180300

362000

220000

4

Marec

170000

a tak ďalej...


Skopírujte riadok 1 s hlavičkami (názvy stĺpcov) napríklad do riadku 20. Zadajte kritéria spojené logickým OR do riadkov 21, 22 a tak ďalej.

A

B

C

D

E

20

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

21

Január

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!