Kritériá

Zadajte možnosti zoraďovania pre vybranú oblasť.

note

Ensure that you include any row and column titles in the selection.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icon Sort Ascending

Zoradiť vzostupne

Icon Sort Descending

Zoradiť zostupne


Zoradiť podľa

Vyberte stĺpec, ktorý chcete použiť ako primárny kľúč zoraďovania.

Vzostupne

Zoradí výber od najnižšej po najvyššiu hodnotu. Pravidlá zoraďovania sú dané miestnym nastavením. Pravidlá zoraďovania môžete definovať v časti Dáta – Zoradiť - Možnosti. Predvolené nastavenie môžete definovať v - Nastavenie jazyka - Jazyky.

Zostupne

Zoradí výber od najvyššej hodnoty po najnižšiu hodnotu. Pravidlá zoraďovania môžete definovať v časti Dáta - Zoradiť - Možnosti. Predvolené nastavenie môžete definovať v - Nastavenie jazyka – Jazyky.

Ďalej podľa

Select the column that you want to use as the secondary sort key.

Vzostupne

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Zostupne

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Sort Ascending/Descending

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Icons on the Standard toolbar

Icon Sort Ascending

Zoradiť vzostupne

Icon Sort Descending

Zoradiť zostupne

Please support us!