Možnosti

Obsahuje hlavičku stĺpcov

Vybrané oblasti buniek obsahujú popisy.

Vložiť/zmazať bunky

Po vložení nových záznamov do databázy automaticky vloží nové riadky a stĺpce do oblasti databázy v dokumente. Ak chcete oblasť databázy aktualizovať manuálne, zvoľte Dáta - Aktualizovať oblasť.

Zachovať formátovanie

Použije existujúci formát buniek hlavičiek a prvého riadku dát na celú oblasť databázy.

Neukladať importované dáta

Uloží iba odkaz na databázu a nie na obsah buniek.

Zdroj:

Displays information about the current database source and any existing operators.

More <<

Hides the additional options.

Please support us!