Define Range

Definuje oblasť databázy na základe vybraných buniek v hárku.

note

You can only select a rectangular cell range.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Define Range.


Názov

Zadajte názov oblasti databázy, ktorú chcete definovať, alebo vyberte existujúci názov zo zoznamu.

Oblasť

Displays the selected cell range.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Pridať/Zmeniť

Pridá vybranú oblasť buniek do zoznamu oblastí databázy alebo upraví existujúcu oblasť databázy.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Viac >>

Shows additional options.

Please support us!