Vytvoriť scenár

Definuje scenár pre vybranú oblasť hárka.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Scenarios.


Použitie scenárov

Názov scenára

Definuje názov scenára. Použite jasný a jedinečný názov, aby ste mohli scenár ľahko identifikovať. Názov scenára v Navigátore môžete upraviť pomocou príkazu Vlastnosti v kontextovom menu.

Poznámka

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Nastavenia

This section is used to define some of the settings used in the scenario display.

Zobraziť orámovanie

Zvýrazní scenár v tabuľke s orámovaním. Farba orámovania je určená v poli napravo od tejto možnosti. Orámovanie bude mať záhlavie so zobrazením názvu posledného scenára. Tlačidlo napravo od hranice scenára vám ponúka prehľad všetkých scenárov v tejto oblasti, ak ich bolo definovaných niekoľko. Bez obmedzení si môžete vybrať ktorýkoľvek scenár z tohto zoznamu.

Kopírovať naspäť

Copies the values of cells that you change into the active scenario. If you do not select this option, the scenario is not changed when you change cell values. The behavior of the Copy back setting depends on the cell protection, the sheet protection, and the Prevent changes settings.

Kopírovať celý list

Copies the entire sheet into an additional scenario sheet.

Prevent changes

Prevents changes to the active scenario. The behavior of the Copy back setting depends on the cell protection, the sheet protection, and the Prevent changes settings.

Please support us!