Goal Seek

Otvorí dialógové okno, kde môžete vyriešiť rovnicu s premennou. Po úspešnom vyhľadaní sa otvorí dialógové okno s výsledkami, ktoré vám umožní použiť výsledok a cieľovú hodnotu priamo na bunku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Goal Seek.


Východzie

In this section, you can define the variables in your formula.

Bunka vzorca

Do poľa bunka so vzorcom zadajte odkaz na bunku so vzorcom. Pole obsahuje odkaz na aktuálnu bunku. Ak chcete použiť inú bunku v zošite, kliknite na ňu.

Cieľová hodnota

Určuje hodnotu, ktorú chcete dosiahnuť ako nový výsledok.

Premenná bunka

Určuje odkaz na bunku, ktorý obsahuje hodnotu, ktorú chcete upraviť, aby ste dosiahli cieľ.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Please support us!