Upraviť oblasti tlače

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Tlač vybraných riadkov alebo stĺpcov vo všetkých stránkach dokumentu

Definícia Oblasti pre tlač

Tlač oblasti

Umožňuje upraviť definovanú oblasť tlače.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

In the right-hand text box, you can enter a print range by reference or by name. If the cursor is in the Print range text box, you can also select the print range in the spreadsheet with your mouse.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Opakovať riadky

Vyberte jeden alebo viac riadkov, ktoré sa majú vytlačiť na každej strane. Do pravého textového poľa zadajte odkaz na riadok, napríklad „1“ alebo „$1“ alebo „$2:$3“. V zozname sa zobrazí -definované používateľom-. Môžete tiež zvoliť -žiadne-, čím sa odstráni definovaný opakujúci sa riadok.

You can also define repeating rows by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the Rows to repeat text field in the dialog.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Stĺpce na opakovanie

Vyberte jeden alebo viac stĺpcov, ktoré sa majú vytlačiť na každej strane. Do pravého textového poľa zadajte odkaz na stĺpec, napríklad „A“ alebo „AB“ alebo „$C:$E“. V zozname sa zobrazí -definované používateľom-. Môžete tiež zvoliť -žiadne-, čím sa odstráni definovaný opakujúci sa riadok.

You can also define repeating columns by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the Columns to repeat text field in the dialog.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Please support us!