Listy

Určuje prvky, ktoré sa majú zahrnúť do tlače všetkých hárkov s aktuálnym štýlom strany. Ďalej môžete nastaviť poradie tlače, číslo prvej strany a mierku strany.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


Tlač

Defines which elements of the spreadsheet are to be printed.

Hlavička stĺpcov a riadkov

Určuje, či sa majú tlačiť hlavičky stĺpcov a riadkov.

Mriežka

Vytlačí okraje jednotlivých buniek ako mriežku. Pre zobrazenie na obrazovke zvoľte v časti - LibreOffice Calc - Zobraziť - Čiary mriežky.

Poznámky

Vytlačí komentáre definované v hárku. Budú vytlačené na samostatnej stránke spolu s príslušným odkazom na bunku.

Objects/images

Zahŕňa všetky vložené objekty (ak je ich možné tlačiť) a grafiku do vytlačeného dokumentu.

Grafy

Vytlačí grafy, ktoré boli vložené do hárku.

Kresby

Zahrnie do nakresleného dokumentu všetky nakreslené objekty.

Vzorce

Namiesto výsledkov vytlačí vzorce obsiahnuté v bunkách.

Nulové hodnoty

Určuje, že sa majú vytlačiť bunky s nulovou hodnotou.

Poradie strán

Defines the order in which data in a sheet is numbered and printed when it does not fit on one printed page.

Zhora nadol, potom vpravo

Tlačí sa zvisle od ľavého stĺpca po spodnú časť hárka.

Zľava doprava, potom nadol

Tlačí sa vodorovne od horného riadku hárka po pravý stĺpec.

Číslo prvej strany

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Pravítko

Defines a page scale for the printed spreadsheet.

Mód nastavenia mierky

V zozname vyberte režim zmeny mierky. Príslušné ovládacie prvky sa zobrazia pod zoznamom.

Zväčšiť/zmenšiť tlač

Specifies a scaling factor to scale all printed pages.

Faktor nastavenia mierky

Zadajte mierku. Faktory menšie ako 100 znižujú počet strán, vyššie faktory zvyšujú počet strán.

Shrink print range(s) to width/height

Specifies the maximum number of pages horizontally (width) and vertically (height) on which every sheet with the current Page Style is to be printed.

Width in pages

Zadajte maximálny počet strán, ktoré sa majú vytlačiť vodorovne.

Height in pages

Zadajte maximálny počet strán, ktoré sa majú tlačiť zvisle.

Shrink print range(s) to number of pages

Specifies the maximum number of pages on which every sheet with the current Page Style is to be printed. The scale will be reduced as necessary to fit the defined number of pages.

Počet dní

Zadajte maximálny počet strán, ktoré sa majú vytlačiť.

Please support us!