Zobraziť list

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command. Select one sheet only to call the command. The current sheet is always selected. If a sheet other than the current sheet is selected, you can deselect it by pressing while clicking the corresponding sheet tab at the bottom of the window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Show Sheet.


Skryté listy

Zobrazí zoznam všetkých skrytých hárkov v tabuľkovom dokumente. Ak chcete zobraziť určitý hárok, kliknite na príslušnú položku v zozname a potvrďte tlačidlom OK.

Please support us!