Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Select one sheet only to call the command. The current sheet is always selected. If a sheet other than the current sheet is selected, you can deselect it by pressing while clicking the corresponding sheet tab at the bottom of the window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Show Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Show Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Show Sheet.

From toolbars:

Icon Show Sheet

Show Sheet


Skryté listy

Zobrazí zoznam všetkých skrytých hárkov v tabuľkovom dokumente. Ak chcete zobraziť určitý hárok, kliknite na príslušnú položku v zozname a potvrďte tlačidlom OK.

Please support us!