Rename Sheet

Tento príkaz otvorí dialógové okno, v ktorom môžete aktuálnemu hárku priradiť iný názov.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


Názov

Sem zadajte nový názov hárka.

tip

You can also open the Rename Sheet dialog through the context menu by positioning the mouse pointer over a sheet tab at the bottom of the window and .


tip

Alternatively, click the sheet tab while pressing the key. Now you can change the name directly.


Please support us!