Optimálna šírka stĺpca

Definuje optimálnu šírku stĺpca pre vybrané stĺpce. Optimálna šírka stĺpca závisí od najdlhšieho záznamu v stĺpci. Môžete si vybrať z dostupných merných jednotiek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Columns - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Pridať

Definuje ďalšie medzery medzi najdlhšou položkou v stĺpci a zvislými okrajmi stĺpca.

Východzia hodnota

Definuje optimálnu šírku stĺpca, aby sa zobrazil celý obsah stĺpca. Dodatočný rozostup pre optimálnu šírku stĺpca je prednastavený na 2 mm.

Please support us!