Dole

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Columns.


Vpravo

Zmení šírku aktuálneho stĺpca alebo vybraných stĺpcov.

Optimal Column Width

Riadky

Hides selected rows or columns

Riadky

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!