Dole

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Columns.


Vpravo

Zmení šírku aktuálneho stĺpca alebo vybraných stĺpcov.

Vybrať

Definuje optimálnu šírku stĺpca pre vybrané stĺpce.

Riadky

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Riadky

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!