Optimal Row Heights

Určuje optimálnu výšku riadku pre vybrané riadky. Optimálna výška riadku závisí od veľkosti písma najväčšieho znaku v riadku. Môžete použiť rôzne merné jednotky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Pridať

Nastavuje ďalšie medzery medzi najväčším znakom v rade a hranicami buniek.

Východzia hodnota

Obnoví predvolenú hodnotu pre optimálnu výšku riadku.

Please support us!