Optimal Row Heights

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Pridať

Nastavuje ďalšie medzery medzi najväčším znakom v rade a hranicami buniek.

Východzia hodnota

Obnoví predvolenú hodnotu pre optimálnu výšku riadku.

Please support us!