Riadky

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

From the menu bar:

Choose Format - Rows.


Vpravo

Zmení výšku aktuálneho riadku alebo vybraných riadkov.

Optimal Row Height

Riadky

Hides selected rows or columns

Riadky

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!