Riadky

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Rows.


Vpravo

Zmení výšku aktuálneho riadku alebo vybraných riadkov.

Vybrať

Určuje optimálnu výšku riadku pre vybrané riadky.

Riadky

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Riadky

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!