Formátovať bunky

Allows you to specify a variety of formatting options and to apply attributes to the selected cells.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Cells.


Čísla

Zadajte možnosti formátovania pre vybrané bunky.

Dole

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Formát

Nastavuje možnosti zarovnania pre obsah aktuálnej bunky alebo vybraných buniek.

Text

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area

Set the background color or graphic.

Detektív

Definuje možnosti ochrany pre vybrané bunky.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!