External Links

VloĆŸĂ­ Ășdaje zo sĂșboru HTML, Calc, CSV alebo Excel do aktuĂĄlneho hĂĄrku ako odkaz. Údaje musia byĆ„ umiestnenĂ© v pomenovanej oblasti.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Sheet - External Links.


URL externého zdroja dåt.

Zadajte URL adresu alebo nĂĄzov sĂșboru, ktorĂœ obsahuje dĂĄta, ktorĂ© chcete vloĆŸiĆ„, a potom stlačte klĂĄves Enter. PrĂ­padne kliknite na tlačidlo PrehliadaĆ„ a vyberte nĂĄzov sĂșboru v dialĂłgovom okne, ktorĂ© sa otvorĂ­. Len potom bude URL adresa zo siete alebo zo sĂșborovĂ©ho systĂ©mu pouĆŸitĂĄ.

Note Icon

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


DostupnĂ© tabuÄŸky/oblasti

Vyberte tabuÄŸku alebo oblasĆ„ Ășdajov, ktorĂș chcete vloĆŸiĆ„. Ak vybranĂœ dokument Calc alebo Excel neobsahuje pomenovanĂș oblasĆ„, Ășdaje tabuÄŸky nemoĆŸno vloĆŸiĆ„ a tlačidlo OK zostane neaktĂ­vne

AktualizovaĆ„ kaĆŸdĂœch

Zadajte dobu v sekundåch, po ktorej sa externé dåta v dokumente automaticky obnovia zo zadaného zdroja.

Please support us!