Odkaz na externé dáta

Vloží údaje zo súboru HTML, Calc, CSV alebo Excel do aktuálneho hárku ako odkaz. Údaje musia byť umiestnené v pomenovanej oblasti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Link to External Data.


URL externého zdroja dát.

Zadajte URL adresu alebo názov súboru, ktorý obsahuje dáta, ktoré chcete vložiť, a potom stlačte kláves Enter. Prípadne kliknite na tlačidlo Prehliadať a vyberte názov súboru v dialógovom okne, ktoré sa otvorí. Len potom bude URL adresa zo siete alebo zo súborového systému použitá.

Note Icon

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Dostupné tabuľky/oblasti

Vyberte tabuľku alebo oblasť údajov, ktorú chcete vložiť. Ak vybraný dokument Calc alebo Excel neobsahuje pomenovanú oblasť, údaje tabuľky nemožno vložiť a tlačidlo OK zostane neaktívne

Aktualizovať každých

Zadajte dobu v sekundách, po ktorej sa externé dáta v dokumente automaticky obnovia zo zadaného zdroja.

Please support us!