Function List

Tento pr√≠kaz otvor√≠ okno Zoznam funkci√≠, kde sa zobrazia vŇ°etky funkcie, ktor√© je moŇĺn√© vloŇĺiŇ• do v√°Ň°ho dokumentu. Okno Zoznam funkci√≠ je podobn√© z√°loŇĺke Funkcie v Sprievodca funkciou . Funkcie s√ļ vkladan√© s n√°zvami parametrov, ktor√© je treba nahradiŇ• poŇĺadovan√Ĺmi hodnotami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose View - Function List.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Function List

From toolbars:

Icon Functions

Functions

From the sidebar:

Choose Functions.


The Function List window is a resizable dockable window. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.

Zoznam kategórií

Zoznam vŇ°etk√Ĺch kateg√≥ri√≠, do ktor√Ĺch s√ļ r√īzne funkcie priraden√©. Po v√Ĺbere kateg√≥rie sa v zozname pod Ňąou zobrazia zodpovedaj√ļce funkcie. Ak chcete zobraziŇ• vŇ°etky funkcie v abecednom porad√≠ bez ohńĺadu na kateg√≥riu, vyberte moŇĺnosŇ• ‚ÄěVŇ°etko‚Äú. V zozname ‚ÄěNaposledy pouŇĺit√©‚Äú je zoznam naposledy pouŇĺit√Ĺch funkci√≠.

Zoznam funkcií

Zobrazuje dostupn√© funkcie. KeńŹ vyberiete funkciu, v oblasti pod zoznamom sa zobraz√≠ kr√°tky popis. Ak chcete vybran√ļ funkciu vloŇĺiŇ•, dvakr√°t na Ňąu kliknite alebo kliknite na ikonu VloŇĺiŇ• funkciu do h√°rku s v√Ĺpońćtami.

VloŇĺiŇ• funkciu do kalkulańćn√©ho zoŇ°itu

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!