Function List

Tento príkaz otvorí okno Zoznam funkcií, kde sa zobrazia všetky funkcie, ktoré je možné vložiť do vášho dokumentu. Okno Zoznam funkcií je podobné záložke Funkcie v Sprievodca funkciou . Funkcie sú vkladané s názvami parametrov, ktoré je treba nahradiť požadovanými hodnotami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Function List.


Okno Zoznam funkcií je prichytiteľné a ide meniť jeho veľkosť. Dá sa použiť na ľahké vkladanie funkcie do zošitu. Dvojklikom na funkciu v zoznamu sa vybraná funkcia vloží zo všetkými parametrami.

Zoznam kategórií

Zoznam všetkých kategórií, do ktorých sú rôzne funkcie priradené. Po výbere kategórie sa v zozname pod ňou zobrazia zodpovedajúce funkcie. Ak chcete zobraziť všetky funkcie v abecednom poradí bez ohľadu na kategóriu, vyberte možnosť „Všetko“. V zozname „Naposledy použité“ je zoznam naposledy použitých funkcií.

Zoznam funkcií

Zobrazuje dostupné funkcie. Keď vyberiete funkciu, v oblasti pod zoznamom sa zobrazí krátky popis. Ak chcete vybranú funkciu vložiť, dvakrát na ňu kliknite alebo kliknite na ikonu Vložiť funkciu do hárku s výpočtami.

Vložiť funkciu do kalkulačného zošitu

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!