Define Label Range

Otvorí dialóg, v ktorom je možné definovať oblasť popisov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Rozpoznanie názvov ako adries

Obsah buniek oblasti popisov je možné použiť ako mená vo vzorcoch - LibreOffice tieto mená rozpozná podobne ako preddefinované mená pre dni a mesiace. Tieto názvy sa pri zápise vzorcov automaticky dokončujú. Naviac majú názvy určené oblasťou popisov väčšiu prioritu ako automaticky vytvorené názvy oblastí.

note

Možné je nastaviť oblasť popisov, ktorá obsahuje rovnaké popisky na rôznych listoch. LibreOffice najskôr prehľadáva oblasť popisov v aktuálnom listu a v prípade neúspechu pokračuje v oblastiach na ostatných listoch.


Oblasť

Zobrazuje oblasť pre každú oblasť popisov. Ak chcete odstrániť oblasť popisov zo zoznamu, vyberte ju a kliknite na Odstrániť.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Obsahuje hlavičku stĺpcov

Popisky stĺpcov zahrnie do aktuálnej oblasti popisov.

Obsahuje hlavičku riadkov

Popisky riadkov zahrnie do aktuálnej oblasti popisov.

Pre dátovú oblasť

Nastaví dátovú oblasť, pre ktorú je označená oblasť popisov platná. Ak ju chcete upraviť, kliknite do listu a označte myšou inú oblasť.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Pridať

Pridá aktuálnu oblasť popisov do zoznamu.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Please support us!