Vytvoriť mená

Umožňuje automaticky pomenovať niekoľko oblastí buniek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Vytvoriť názov z

Určuje, ktoré časti zošitu sa použijú pre vytvorenie názvu.

Hlavička

Vytvorí názvy oblastí z hlavičky označenej oblasti. Pomenuje sa každý stĺpec.

Ľavý stĺpec

Vytvorí názvy oblastí podľa položiek v prvom stĺpci označenej oblasti. Pomenuje sa každý riadok.

Päta

Vytvorí názvy oblastí z hlavičky označenej oblasti. Pomenuje sa každý stĺpec.

Pravý stĺpec

Vytvorí názvy oblastí podľa položiek v poslednom stĺpci označenej oblasti. Pomenuje sa každý riadok.

Please support us!