Paste Names

Vloží pomenovanú oblasť buniek na momentálnu pozíciu kurzora.

Note Icon

Oblasť buniek je možné vložiť iba potom, čo bola pomenovaná.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Please support us!