Named Ranges and Expressions

Pomenovať idú rôzne časti v zošite. Pomenovaním rôznych častí môžete ľahko prechádzať cez zošity a hľadať informácie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Named Range or Expression.


Definovať

Otvorí dialógové okno, kde môžete určiť názov vybranej oblasti alebo názov výrazu vzorca.

Vložiť

Vloží pomenovanú oblasť buniek na momentálnu pozíciu kurzora.

Použiť

Umožňuje automaticky pomenovať niekoľko oblastí buniek.

Menovky

Otvorí dialóg, v ktorom je možné definovať oblasť popisov.

Please support us!