Oper√°tory v LibreOffice Calc

V LibreOffice Calc je moŇĺn√© pouŇĺ√≠vaŇ• n√°sleduj√ļce oper√°tory:

Aritmetické operátory

Tieto oper√°tory vr√°tia numerick√© v√Ĺsledky.

Oper√°tor

N√°zov

Example

+ (plus)

Sńć√≠tanie

1+1

- (mínus)

Odńć√≠tanie

2-1

- (mínus)

Neg√°cia

-5

* (hviezdińćka)

N√°sobenie

2*2

/ (lomka)

Delenie

9/3

% (percento)

Percento

15%

^ (StrieŇ°ka)

Umocnenie

3^2


Porovn√°vacie oper√°tory

Tieto oper√°tory vr√°tia buńŹ hodnotu pravda alebo nepravda.

Oper√°tor

N√°zov

Example

= (znamienko rovnosti)

Rovno

A1=B1

> (v√§ńćŇ°ie ako)

v√§ńćŇ°ie ako

A1>B1

< (menŇ°ie ako)

menŇ°ie ako

A1<B1

>= (v√§ńćŇ°ie alebo rovn√©)

v√§ńćŇ°ie alebo rovn√©

A1>=B1

<= (menŇ°ie alebo rovn√©)

menŇ°ie alebo rovn√©

A1<=B1

<> (nerovn√° sa)

Nerovn√° sa

A1<>B1


Textové operátory

Oper√°tor spoj√≠ oddelen√© textov√© reŇ•azce do jedn√©ho.

Oper√°tor

N√°zov

Example

& (a)

spojenie textu AND

"Auto" & "Ň°kola" je "AutoŇ°kola"


Referenńćn√© oper√°tory

Tieto oper√°tory vr√°tia oblasŇ• buniek - Ňĺiadnu, jednobunkov√ļ alebo viac bunkov√ļ.

OblasŇ• m√° najvyŇ°Ň°iu prioritu, potom prieseńćn√≠k a nakoniec spojenie.

Oper√°tor

N√°zov

Example

: (dvojbodka)

Oblasҕ

A1:C108

! (v√Ĺkrińćn√≠k)

Prienik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypońć√≠ta s√ļńćet vŇ°etk√Ĺch buniek v prieniku. V¬†danom pr√≠klade bude v√Ĺsledok s√ļńćet buniek B5 a B6.

~ (Tilda)

Zreҕazenie alebo spojenie

Zoberie dva odkazy a vr√°ti zoznam odkazov, ktor√Ĺ vznikol zreŇ•azen√≠m ńĺav√©ho odkazu nasledovan√Ĺ prav√Ĺm. Dvojit√© vstupy s√ļ spomenut√© dvakr√°t. VińŹ pozn√°mku pod touto tabuńĺkou.


note

Reference concatenation using a tilde character was implemented lately. When a formula with the tilde operator exists in a document that is opened in old versions of the software, an error is returned. A reference list is not allowed inside an array expression.


Please support us!