Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Function.

+F12

On the Formula bar, click

Icon

Sprievodca funkciou


note

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site.


Sprievodca funkciou má dve záložky: Funkcie slúžia k vytváraniu vzorcov, a Štruktúra slúži na kontrolu stavby vzorca.

Záložka Funkcie

Search

Vyhľadať časť názvu funkcie.

Kategória

Zoznam všetkých kategórií, do ktorých sú rôzne funkcie priradené. Po výbere kategórie sa v zozname pod ňou zobrazia zodpovedajúce funkcie. Ak chcete zobraziť všetky funkcie v abecednom poradí bez ohľadu na kategóriu, vyberte možnosť „Všetko“. V zozname „Naposledy použité“ je zoznam naposledy použitých funkcií.

You can browse the full List of Categories and Functions.

Funkcia

Zobrazí funkcie nájdené vo vybranej kategórii. Funkciu vyberiete tak, že na ňu dvakrát kliknete. Jedným kliknutím sa zobrazí krátky popis funkcie.

Pole

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

The Array option is identical to the +Shift+Enter command, which is used to enter and confirm formulas in the sheet. The formula is inserted as a matrix formula indicated by two braces: { }.

note

Maximálna veľkosť oblasti pola je 128 krát 128 buniek.


Argument Input Fields

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialóg je automaticky minimalizovaný, ak kliknete do listu myšou. Akonáhle uvoľníte tlačidlo myši, dialóg je obnovený a referenčný rozsah definovaný myšou je zvýraznený v dokumente modrým rámom.

Icon shrink

Zmenšiť

Icon Expand

Expand

Výsledok funkcie

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Vyžadované argumenty sú vyznačené tučne.

f(x) (závisí od vybratej funkcie)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Parameter/Odkaz na bunku (závisí od vybratej funkcie)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Výsledok

Displays the calculation result or an error message.

Vzorec

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Späť

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

tip

Ak chcete upraviť konkrétnu funkciu v zložitom vzorci, kliknite na ňu v poli Vzorec.


Ďalej

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

tip

Kliknutím na názov funkcie v okne výberu ju prenesiete do pola Vzorec.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Zrušiť

Closes the dialog without implementing the formula.

Záložka Štruktúra

Táto záložka ukazuje štruktúru vzorca.

note

Ak spustíte Sprievodca funkciou s kurzorom umiestneným na bunke, ktorá už vzorec obsahuje, otvorí sa v Sprievodcovi záložka Štruktúra a zobrazí sa zloženie aktuálneho vzorca.


Štruktúra

Zobrazí hierarchickú reprezentáciu aktuálnej funkcie. Argumenty môžete skryť alebo zobraziť kliknutím na znamienko plus alebo mínus vľavo.

note

Modré bodky ukazujú správne vložené argumenty. Červené bodky označujú chybný typ vložených dát. Napríklad ak má funkcia SUM ako jeden argument vložený text, tak je zvýraznený červenou farbou, pretože funkcia SUM pracuje iba s číselnými argumentmi.


Please support us!