Insert Sheet from file

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert Sheet - From File.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Insert Sheet from File.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet - From file.

From toolbars:

Icon Insert Sheet from File

Insert Sheet From File


  1. Na vyhľadanie zošitu použite dialóg Súbor - Otvoriť.

  2. V dialógu Vložiť list vyberte list, ktorý chcete vložiť.

Please support us!