List zo súboru

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. Na vyhľadanie zošitu použite dialóg Súbor - Otvoriť.

  2. V dialógu Vložiť list vyberte list, ktorý chcete vložiť.

Please support us!