Insert Sheet

Definuje možnosti pre vloženie nového listu. Buď vytvorí nový list alebo vloží už existujúci list zo súboru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


Umiestnenie

Určuje, kam sa do vášho dokumentu uloží nový list.

Pred aktuálny list

Vloží nový list tesne pred aktuálny list.

Za aktuálny list

Vloží nový list tesne za aktuálny list.

List

Určuje,či sa má do dokumentu vložiť nový alebo už existujúci list.

Nový list

Vytvorí nový list. Zadajte meno listu v poli Názov. Povolené znaky sú písmená, číslice, medzera a podčiarkovník.

Počet listov

Určuje počet listov, ktoré sa majú vytvoriť.

Názov

Určuje názov nového listu.

Premenovanie listov

Zo súboru

Vloží list z existujúceho súboru do aktívneho dokumentu.

Prehľadávať

Otvorí dialóg pre výber súboru.

Available Sheets

Ak ste vybrali súbor pomocou tlačidla Prehľadávať, listy obsiahnuté v danom súbore sa objavia v zozname. Cesta k súboru je zobrazená pod týmto zoznamom. Zo zoznamu vyberte list, ktorý chcete vložiť.

Odkaz

Zvoľte, pokiaľ chcete vložiť list ako odkaz a nie ako kópiu. Odkazy je možné aktualizovať podľa aktuálneho obsahu.

Please support us!