Vložiť bunky

Otvorte dialóg Vložiť bunky , pomocou ktorého je možné vložiť bunky. Ak chcete odstrániť bunky, tak zvoľte Upraviť - Zmazať bunky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Ikonka

Vložiť bunky


Výber

V tejto oblasti nájdete voľby pre vkladanie buniek do listu. Definujete tým množstvo vkladaných buniek a ich umiestnenie.

Posunúť bunky nadol

Presunie obsah vybratej oblasti dole a vloží odpovedajúce prázdne bunky.

Ikonka

Vložiť bunky dole

Posunúť bunky doprava

Presunie obsah vybratej oblasti doprava a vloží odpovedajúce prázdne bunky.

Ikonka

Vložiť bunky vpravo

Celý riadok

Vloží celý riadok. Pozícia riadku je určená výberom listu. Počet vložených riadkov záleží na tom, koľko riadkov je vybraných. Obsah pôvodných riadkov sa posunie dole.

Ikonka

Vložiť riadky

Celý stĺpec

Vloží celý stĺpec. Počet vložených stĺpcov je určený počtom vybratých stĺpcov. Obsah pôvodných stĺpcov sa posunie doprava.

Ikonka

Vložiť stĺpce

Please support us!