Zalomenie riadka

Vloží zalomenie riadka (vodorovné zalomenie strany) nad vybratou bunkou.

Ručné zalomenie riadka vyznačuje tmavomodrá vodorovná čiara.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Please support us!