Vložiť zalomenie strany

Tento príkaz vloží ručné zalomenie riadku alebo stĺpca, aby zaistil, že vaše dáta budú správne vytlačené. Môžete vložiť vodorovné zalomenie nad, alebo zvislé zalomenie vľavo od aktívnej bunky.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Insert Page Break.


Zalomenie riadka

Vloží zalomenie riadka (vodorovné zalomenie strany) nad vybratou bunkou.

Zalomenie stĺpca

Vloží zalomenie stĺpca (zvislé zalomenie strany) naľavo od aktívnej bunky.

Please support us!