Náhľad zalomenia stránok

Display the page breaks and print ranges in the sheet. Choose View - Normal to switch this mode off.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Page Break.


Nastavenie vlastností tlače listu

Výber stránok na vytlačenie

Kontextové menu zalomenia stránok obsahuje aj funkcie k upravovaniu zalomenia stránok vrátane nasledujúcich možností:

Odstrániť zalomenie stránok

Odstráni všetky ručné zalomenie v aktuálnom liste.

Pridať oblasť tlače

Pridá vybraté bunky do oblasti tlače.

Please support us!