Zvýrazniť hodnoty

Displays cell contents in different colors, depending on type.

Ak chcete odstrániť zvýraznenie, odškrtnite túto voľbu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Value Highlighting.


By default:

Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

Warning Icon

Ak je táto funkcia aktívna, farby, ktoré definujete v dokumente, nebudú zobrazené. Keď funkciu deaktivujete, používateľom definované farby sa opäť zobrazia.


Please support us!