Hlavičky riadkov & stĺpcov

Shows column headers and row headers.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Column & Row Headers.


Please support us!