Zalomenie stĺpca

Odstráni ručné zalomenie stĺpca naľavo od aktívnej bunky.

Position the cursor in the cell to the right of the column break indicated by a vertical line and choose Sheet - Delete Page Break - Column Break. The manual column break is removed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Delete Page Break - Column Break.


Please support us!