Zalomenie riadka

Odstráni ručné zalomenie riadka nad aktívnou bunkou.

Position the cursor in a cell directly below the row break indicated by a horizontal line and choose Sheet - Delete Page Break - Row Break. The manual row break is removed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Delete Page Break - Row Break.


Please support us!