Presunúť alebo kopírovať list

Presunie alebo skopíruje list na nové miesto v dokumente alebo do iného dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Move or Copy Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Warning Icon

Keď kopírujete a vkladáte bunky obsahujúce dátové hodnoty medzi rôznymi zošitmi, obidva dokumenty musia byť nastavené na rovnako základné dáta. Pokiaľ sa základné dáta líšia, zobrazené dáta sa zmenia!


Na dokument

Určuje, kam má byť aktuálny list presunutý alebo skopírovaný. Zvoľte nový dokument pokiaľ chcete list presunúť/skopírovať do nového dokumentu.

Vložiť pred

List je presunutý alebo skopírovaný pred vybratý list. Voľba Presuň na koniec umiestni list na koniec zošitu.

Kopírovať

Určuje, že list bude skopírovaný. Pokiaľ políčko nie je zaškrtnuté, list bude presunutý. Prednastavený je presun listu.

Please support us!