Zmazať list

Po potvrdení odstráni aktuálny list.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Note Icon

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Áno

Deletes the current sheet.

Nie

Zavrie dialóg. Žiadne zmazanie sa neuskutoční.

Please support us!