Zmazať bunky

Kompletne zmaže vybraté bunky, riadky alebo stĺpce. Bunky pod alebo vpravo od zmazaných buniek vyplní vzniknutý priestor. Pamätajte, že vybratá voľba zmazania je uložená a znovu zavedená pri každom ďalšom volaniu dialógu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Výber

V tejto oblasti sú uvedené voľby, ktorými sa dá definovať zobrazenie listov po odstránení buniek.

Posunúť bunky nahor

Vyplní priestor vytvorený odstránením buniek bunkami zdola.

Posunúť bunky doľava

Vyplní priestor vytvorený odstránením buniek bunkami sprava.

Zmazať celé riadky

Po vybratí aspoň jednej bunky odstráni z listu celý riadok.

Zmazať celé stĺpce

Po vybratí aspoň jednej bunky odstráni z listu celý stĺpec.

Please support us!