Delete Cells

Kompletne zmaŇĺe vybrat√© bunky, riadky alebo stńļpce. Bunky pod alebo vpravo od zmazan√Ĺch buniek vypln√≠ vzniknut√Ĺ priestor. Pam√§tajte, Ňĺe vybrat√° vońĺba zmazania je uloŇĺen√° a znovu zaveden√° pri kaŇĺdom ńŹalŇ°om volaniu dial√≥gu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Cells.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


V√Ĺber

V tejto oblasti s√ļ uveden√© vońĺby, ktor√Ĺmi sa d√° definovaŇ• zobrazenie listov po odstr√°nen√≠ buniek.

Posun√ļŇ• bunky nahor

Vypln√≠ priestor vytvoren√Ĺ odstr√°nen√≠m buniek bunkami zdola.

Posun√ļŇ• bunky dońĺava

Vypln√≠ priestor vytvoren√Ĺ odstr√°nen√≠m buniek bunkami sprava.

ZmazaŇ• cel√© riadky

Po vybrat√≠ aspoŇą jednej bunky odstr√°ni z listu cel√Ĺ riadok.

tip

This command is equivalent to .


ZmazaŇ• cel√© stńļpce

Po vybrat√≠ aspoŇą jednej bunky odstr√°ni z listu cel√Ĺ stńļpec.

tip

This command is equivalent to .


Please support us!