Fill Random Numbers

NaplniŇ• rozsah buniek automaticky generovan√Ĺmi pseudon√°hodn√Ĺmi ńć√≠slami s vybranou distribuńćnou funkciou a jej parametrami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Random Number


D√°ta

Oblasҕ buniek

Definujte oblasŇ• buniek, ktor√© sa maj√ļ vyplniŇ• n√°hodn√Ĺmi ńć√≠slami. Ak ste predt√Ĺm oblasŇ• vybrali, bude sa tu zobrazovaŇ•.

Random number generator

RozloŇĺenie

Distribuńćn√° funkcia pre gener√°tor n√°hodn√Ĺch ńć√≠sel.

Valid distributions function and their parameters are

RozloŇĺenie

Parametre

Rovnomenrné

 • Minimum: The minimum value of the sample.

 • Maximum: The maximum value of the sample.

Rovnomern√© celońć√≠seln√©

 • Minimum: The minimum value of the sample.

 • Maximum: The maximum value of the sample.

Norm√°lne

 • Mean: The mean of the Normal distribution.

 • Standard Deviation: The standard deviation of the Normal distribution.

Warning Icon

The mean and standard deviation of the numbers generated may not equal the Mean and Standard Deviation inserted in the dialog.


Cauchyho

 • Median: the median of the data or location parameter.

 • Sigma: the scale parameter.

Warning Icon

The median and sigma of the generated numbers may not equal the data inserted in the dialog.


Bernoulliho

 • SP je pravdepodobnosŇ• √ļspechu jedn√©ho pokusu.

Binomické

 • SP je pravdepodobnosŇ• √ļspechu jedn√©ho pokusu.

 • Number of trials: the number of trials of the experiment.

Chí kvadrát

 • Nu Value: a positive integer that specifies the number of degrees of freedom.

Geometrické

 • SP je pravdepodobnosŇ• √ļspechu jedn√©ho pokusu.

Negatívne binomické

 • SP je pravdepodobnosŇ• √ļspechu jedn√©ho pokusu.

 • Number of trials: the number of trials of the experiment.


MoŇĺnosti

PovoliŇ• vlastn√© semienko

Set the initial value of the random number generator to a known value Seed.

R√ĹchlosŇ•

Hodnota urńćen√° na inicializ√°ciu (seed) gener√°tora n√°hodn√Ĺch ńć√≠sel, aby sa reprodukovala rovnak√° postupnosŇ• pseudon√°hodn√Ĺch ńć√≠sel. Zadajte cel√© kladn√© ńć√≠slo (1, 2, ...), aby ste vytvorili konkr√©tnu sekvenciu, alebo nechajte pole pr√°zdne, ak tak√©to spr√°vanie nepotrebujete.

PovoliŇ• zaokr√ļhlenie

Round the number to a given number of Decimal Places.

Desatinné miesta

Pońćet desatinn√Ĺch miest vygenerovan√Ĺch ńć√≠sel.

Please support us!