Vľavo

Vyplní vybratú oblasť najmenej dvoch stĺpcov obsahom bunky napravo.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Ak je vybratý iba jeden riadok, obsah bunky najviac napravo je skopírovaný do všetkých ostatných vybratých buniek. Ak je vybraných len niekoľko riadkov, obsah každej bunky najviac napravo je skopírovaný do buniek naľavo.

Please support us!