Vpravo

Vyplní vybratú oblasť najmenej dvoch stĺpcov obsahom buniek najviac vľavo.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


Ak je vybratý iba jeden riadok, do všetkých ostatných buniek bude skopírovaný obsah bunky najviac vľavo. Pokiaľ ste vybrali niekoľko riadkov, bude do buniek napravo skopírovaný obsah odpovedajúci bunke najviac naľavo.

Please support us!